Faaliyet Alanları

Uluslararası Hukuk
 /  2018-12-30

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk, uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar...
Yabancılar Hukuku
iltica  /  2014-07-14

Yabancılar Hukuku

Yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade...
Aile Hukuku
 /  2015-09-19

Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma...
Patent Hakları
marka  /  2014-08-16

Patent Hakları

Özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye'de tescili ve korunması ve...
Miras Hukuku
 /  2016-02-21

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas...
İcra İflas Hukuk
 /  2018-08-27

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları...