Makaleler

Yabancılara Şirket Kurma
 /  2015-08-27

Yabancılara Şirket Kurma

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde...